Özel TÜSAV KARDİYOLOJİ DAL MERKEZİ Prof.Dr. Öztekin OTO' nun başkanlığını yaptığı TÜRKİYE KALP ve SAĞLIK VAKFI'nın desteği ile kurulmuştur.
Veri Quality TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Birimler

I. Kardiyoloji: Tam Kardiyolojik muayene ve tetkiklerle kalp sağılınızın devamlılığını kontrol altında tutuyoruz.

Kardiyolojik yönden tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

 • Koroner Yetmezlik
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Aort Damar Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Kardiyolojik acil işlemler(İkinci Basamak Ayaktan Tedavi Merkezi için)

Kardiyolojik Yönden Yapılan İşlemlerimiz:

 • B-M Mode Doppler ve Renkli Doppler Ekokardiyografi
 • 24 Saat EKG İzlemi Holter EKG
 • 24 Saat Kan Basıncı İzlemi Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu (Holter TA)
 • Eforlu EKG Treadmill
 • Noninvaziv kan basıncı, Sa O2 , Isı, Elektrokardiyografik Monitörizasyon