Özel TÜSAV KARDİYOLOJİ DAL MERKEZİ Prof.Dr. Öztekin OTO' nun başkanlığını yaptığı TÜRKİYE KALP ve SAĞLIK VAKFI'nın desteği ile kurulmuştur.
Veri Quality TS EN ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Çarpıntı

Çarpıntının tanımı:

Hastanın kalp vurularını ve kalp ritmindeki değişiklikleri hissetmesidir.

Çarpıntıya neden olabilen hastalıklar:

  • Başta kalp ritim ve iletim bozuklukları,kalbin yapısal ,işlevsel bozuklukları(Kalp damar,kapak, kas ve sinir hastalıkları)
  • Uygunsuz beslenme(Diyet,alkol,vitamin eksikliği,aşırı nikotin kafein)
  • Hipertansiyon,
  • Anemiler(Kansızlık)
  • Hipertiroid(zehirli guatr)
  • Panik atak
  • Gebelik, adet düzensizlikleri
  • Kronik yorgunluk sendromu

Öneriler ve Tedavi Yöntemleri:

Öncelikle bir Kardiyoloji Uzmanı değerlendirilmesi önerilir. Çünkü hayatı tehdit edici çarpıntılar kardiyak kökenli olanlardır. Kardiyak nedenler ekarte edilince diğer nedenler tespit edilerek, ilgili uzmanlık tarafından gerekli tedavisi yapılır. Kalbin elektriksel sistemin her türlü bozukluğuna aritmi veya ritim- ileti bozukluğu denir.

Aritmilerde Klinik Bulgular:

Bayılma, morarma, terleme, göğüs ağrısı, görme-konuşma bozuklukları, inmeler gibi çok değişik gürültülü tablolar olabildiği gibi bazen hiçbir belirti vermeyebilir.

Aritmilerin Tanısı:

Aritmilerin tanısı elektrokardiyografik olarak konur. Aritmilere bağlı olabilecek yakınma ve bulguları olan hastalarda Holter EKG uygulamasıyla sorun açığa çıkarılabilir. Aritmili bir hastaya tanısal yaklaşımda aşağıdaki sıralama aritminin tanısında ve öneminin ortaya konmasında yararlıdır. Anamnez + fizik inceleme + EKG + gereğinde Holter EKG/Efor testi/geç potansiyel ve sinyal ortalamalı EKG/barorefleks duyarlılığı/QT alternansı/farmakolojik testler gibi testlerle ve invazif tanı yollarıyla (atriyal stimulasyon, His-Bundle EKG, programlanmış ventrikül stimülasyonu gibi) tanı konabilir. Tanı konduktan sonra seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.

Aritmilerin tedavisi:

Tedavide öncelikle sebebin ortadan kaldırılması uygundur. Etken tedavi edilemiyor veya mevcut ritm iletim bozukluğu hayatı tehdit ediyorsa veya semptomatikse, semptomatik tedavi uygulanması gerekebilir. Burada öncelikle istirahat, sedasyon, vagal manevralar gibi saptanan soruna uygun genel tedbirlerin alınması ve bunlar yeterli olamıyorsa medikal veya girişimsel (Pacemaker/ ablasyon/aritmi cerrahisi gibi) tedavilerin uygulanması tavsiye edilmektedir. Genel olarak, kalp hastalığı olmayanlarda gözlenen veya hemodinamik olarak zararlı olmayan aritmilerde antiaritmik ilaçlarla tedavi yapılmamasının daha uygun olduğu kabul edilmektedir